เรื่อง : เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
วันที่ประกาศผล
19 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 747,500.00
  เหตุผล : เสนอครบถ้วนถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด
 • 2. บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 734,000.00
  เหตุผล : เสนอครบถ้วนถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท อินฟอร์เจนดาต้า วิสเท็ม จำกัด
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิคไม่ตรงกับความต้องการของ บวท.
 • 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้
 • 3. บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิคไม่ตรงกับความต้องการของ บวท
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 720,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด