เรื่อง : จัดหาพร้อมติดตั้งอาคารสำนักงานสำเร็จรูป ขนาด 3x6x2.50 เมตร ณ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์
วันที่ประกาศผล
06 กันยายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ซีส์ เทรด จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 344,540.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ร้านกิตติอลูมิเนียม (นายกิตติ เลี่ยมสกุล)
  เหตุผล :
 • บริษัท ณิชาภัณฑ์ จำกัด
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ซีส์ เทรด จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 344,540.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน