เรื่อง : จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ประจำปี 2561
วันที่ประกาศผล
18 พฤษภาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 450,845.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 334,673.50
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 486,240.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 334,673.50
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด