เรื่อง : จ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM-200/NOVEC 1230/CO2/N2) ซึ่งติดตั้งใช้งานที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
10 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เน่ื่องจากไม่มีผู้เสนอคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด