เรื่อง : จ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง VIP อาคารสโมสรและศูนย์กีฬา ทางเท้าบ้านพักพนักงาน และสระน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
03 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคภิรมย์ เสนอราคาที่ (บาท) 5,045,000.00
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อป เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์
  เหตุผล :
 • กิจการร่วมค้า เกษติรินทร์ 99
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคภิรมย์ เสนอราคาที่ (บาท) 5,045,000.00
  เหตุผล :