ประกาศงานจ้างก่อสร้างเรื่อง : จ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง VIP อาคารสโมสรและศูนย์กีฬา ทางเท้าบ้านพักพนักงาน และสระน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
E-AUCTION
วันที่สินสุดประกาศ
31 ตุลาคม 2016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
5,337,985.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงบ้านพักรับรอง VIP อาคารสโมสรและศูนย์กีฬา ทางเท้าบ้านพักพนักงาน และสระน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
16 สิงหาคม 2016
เป็นเงิน (บาท)
5,062,797.00
ใบแสดงปริมาณราคากลาง/BOQ
ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์
2.) คุณ วิชัย วงศ์เณร
3.) คุณ สมเกียรติ นฤภัย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
23-09-2016 ถึง 30-09-2016
กำหนดยื่นซอง
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2287-8251 หรือ 0-5530-1422 ต่อ 7089 และ 7066