เรื่อง : เช่าข่ายสื่อสาร MPLS-A (Multi Protocol Label Switching) จำนวน ๕๗ สถานี ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
วันที่ประกาศผล
16 มีนาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 9,555,014.40
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • -
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 9,555,014.40
    เหตุผล : รายเดียว