เรื่อง : ระบบป้องกันการบุกรุกพื้นที่ (Beam Detection) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ สถานีเรดาร์ทุติยภูมิ เขาบางดุก ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
วันที่ประกาศผล
11 กุมภาพันธ์ 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บ. นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเต็มส์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 452,610.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • 2.บ. เซ็นเตอร์เทค เทรดดิ้ง จก เสนอราคาที่ (บาท) 451,540.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • 3. บ. เอสเอ็มที ซีซีทีวี จก. เสนอราคาที่ (บาท) 449,400.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บ. เอสเอ็มที ซีซีทีวี จก. เสนอราคาที่ (บาท) 449,400.00
  เหตุผล :