เรื่อง : ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ยี่ห้อ SELEX จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศผล
08 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 19,741,500.00
    เหตุผล : เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงรายเดียว และเสนอคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 19,600,000.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด