เรื่อง : เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/AM Mobile Radio Transceiver 4 ชุด
วันที่ประกาศผล
20 กันยายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,070,000.00
    เหตุผล : เสอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,052,880.00
    เหตุผล : เสนอราคารายเดียว
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง