เรื่อง : ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ยี่ห้อ SELEX รุ่น 1150A/1119A จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศผล
30 พฤศจิกายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 13,715,465.50
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 13,696,000.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นราคาที่ดีที่สุด