เรื่อง : จ้างบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงาน DAYWORK ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
12 พฤศจิกายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชุั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 19,293,120.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรุงเทพทัวร์
    เหตุผล : ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชุั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 19,293,120.00
    เหตุผล :