เรื่อง : จัดซื้อเครื่องแบตเตอรี่สำหรับ UPS รุ่น 12V 18AH พร้อมส่งมอบ จำนวน 80 ลูก
วันที่ประกาศผล
01 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ที.เอ.อิเล็กทริค(2013) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 118,400.00
  เหตุผล :
 • บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส (ไทนแลนด์) เสนอราคาที่ (บาท) 128,000.00
  เหตุผล :
 • บริษัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 131,640.00
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ที.เอ.อิเล็กทริค(2013) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 118,400.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดตรงตามที่บริษัทต้องการ