ต 1221/2559

เรื่อง : จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ Coffee Lounge และห้องงานระบบ บริเวณชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
24 ธันวาคม 2558
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บจก.นิชยา เสนอราคาที่ (บาท) 195,200.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
  • หจก.บิ๊กพิณ อินทิเรีย เสนอราคาที่ (บาท) 200,803.76
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บจก.นิชยา เสนอราคาที่ (บาท) 195,000.00
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด