เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเลย จำนวน ๑ คัน
วันที่ประกาศผล
10 กันยายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,257,320.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้อง
 • ๒. บริษัท นครโคราช จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,374,280.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้อง
 • ๓. ห้างหุุ้นส่วนจำกัด รังทองทัวร์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,380,859.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,257,320.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้อ