เรื่อง : จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และเครื่องถ่ายโอนแหล่จ่ายไฟฟ้า (STS) ยี่ห้อ SOCOMEC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
14 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,536,350.00
    เหตุผล : ผ่านคุณสมบัติ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,370,500.00
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด และลดราคาให้