เรื่อง : จัดจ้างบริการช่างโยธาภายนอก ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
วันที่ประกาศผล
18 มกราคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายสมชาย ยอดย้อย เสนอราคาที่ (บาท) 185,400.00
    เหตุผล : ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐเรียบร้อย เอกสารถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายสมชาย ยอดย้อย เสนอราคาที่ (บาท) 185,400.00
    เหตุผล :