เรื่อง : ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air B200 และ B300 จำนวน ๑๓ รายการ
วันที่ประกาศผล
27 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 2. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 3. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 4. บริษัท โรยัลสกาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 5. บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท โรยัลสกาย จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 2. บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1.บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,274,156.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 8 รายการ
 • 2.บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 297,850.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2 รายการ
 • 3. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 576,944.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 3 รายการ