เรื่อง : จ้างทำพร้อมติดตั้งชั้นหนังสือ ณ ห้องสมุด อาคาร Support Building ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บจก.แพรคติก้า เสนอราคาที่ (บาท) 160,000.00
    เหตุผล :