เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ Test Leads และ Standard Adaptors จำนวน 16 รายการ
วันที่ประกาศผล
26 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามบ้อกำหนดของบริษัทฯ