เรื่อง : บริการรักษาความสะอาด ณ หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 2 ปี
วันที่ประกาศผล
23 พฤศจิกายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 533,328.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 533,328.00
    เหตุผล :