เรื่อง : ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์เตือนภัย (Fire Alarm) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
02 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,189,220.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,150,000.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นราคาที่ดีที่สุด