เรื่อง : จ้างจัดหาและติดตั้งตู้แขวนผนัง ภายในห้องครัวบ้านพักพนักงาน จำนวน ๑๐ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ประกาศผล
11 มกราคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • 1.หจก.รัตนโรจน์พันธุ์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 594,895.25
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด
  • 2.หจก.เพชรวิชัย เทรดดิ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 690,000.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนโรจน์พันธุ์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 594,895.25
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด