เรื่อง : ต่ออายุโปรแกรม MA Software (Anti Virus)
วันที่ประกาศผล
28 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท จีเอเบิล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 162,105.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท จีเอเบิล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 162,105.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง