เรื่อง : เช่าห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาการเช่า 9 เดือน
วันที่ประกาศผล
28 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการของบริษัทฯ มีเฟอร์นิเจอร์ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายชนินทร์ สุทธิรัตน์ เสนอราคาที่ (บาท) 94,743.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด