เรื่อง : จัดซื้อ Dual pocket desktop charger
วันที่ประกาศผล
10 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 113,955.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง