เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมบุคคลผ่านเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน (Flap Barrier) จำนวน 2 ชุด ระบบเครื่องกั้นจราจรเข้า-ออกพื้นที่บริษัทฯ (Gate Barrier) จำนวน 1 ชุด และเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk through) จำนวน 3 ชุด
วันที่ประกาศผล
21 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือกและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บ. เอสเอ็มที ซีซีทีวี จก. เสนอราคาที่ (บาท) 4,668,900.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บ. นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเต็มส์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 4,710,500.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บ. โปรแกรส อิเลคทริค (ประเทศไทย) จก.
  เหตุผล : ไม่ยื่นเอกสารหลักฐานที่เป้นสาระสำคัญ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บ. เอสเอ็มที ซีซีทีวี จก. เสนอราคาที่ (บาท) 4,519,100.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด