ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมบุคคลผ่านเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน (Flap Barrier) จำนวน 2 ชุด ระบบเครื่องกั้นจราจรเข้า-ออกพื้นที่บริษัทฯ (Gate Barrier) จำนวน 1 ชุด และเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk through) จำนวน 3 ชุด

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
30 มิถุนายน 2019
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
รป.ศป.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
4,743,785.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ระบบควบคุมบุคคลผ่านเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน (Flap Barrier) ระบบเครื่องกั้นจราจรเข้า-ออกพื้นที่บริษัทฯ (Gate Barrier) และเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk through)
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
19 มีนาคม 2019
เป็นเงิน (บาท)
4,732,966.67
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ วิศรุต สมิตินันทน์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
29-03-2019 ถึง 22-04-2019
กำหนดยื่นซอง
23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
02-285-9424 หรือ 02-285-9321