เรื่อง : จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ และอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
14 กุมภาพันธ์ 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย สมานกุลตรังอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. เสนอราคาที่ (บาท) 756,792.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสโอ.เอ.กรุ๊ป เสนอราคาที่ (บาท) 777,960.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสโอ.เอ.กรุ๊ป
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย สมานกุลตรังอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 756,792.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด