เรื่อง : จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานและสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
16 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเพียงรายเดียว และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐวุฒิ คลีนนิ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 4,476,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณสว่าง
    เหตุผล : ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐวุฒิ คลีนนิ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 4,476,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเพียงรายเดียว และเสนอราคาต่ำสุด