เรื่อง : จ้างบริการจัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม CANSO ครั้งที่ 22
วันที่ประกาศผล
11 พฤษภาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท บ้านช่างคิด จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,644,650.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท โมเมนตัม เอส จำกัด
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท บ้านช่างคิด จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,430,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาดีที่สุด