เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานี Glide Slope ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
วันที่ประกาศผล
26 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บ.กิโลวัตต์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาที่ (บาท) 1,825,400.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • หจก.สวีทโฮม บิ้วด์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,878,900.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • หจก.สวีทโฮม บิ้วด์
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บ.กิโลวัตต์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาที่ (บาท) 1,825,400.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด