เรื่อง : รั้วสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ความยาวโดยรวม ๑๕๒ เมตร ณ บริเวณอาคารหอบังคับการบินน่าน
วันที่ประกาศผล
27 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท จันทรชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 810,000.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง
 • บริษัท อินโปรเกรสซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 778,000.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท อิสนันท์ จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท อินโปรเกรสซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 778,000.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด