เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
07 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • หจก.ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,352,350.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บ.แฮปปี้ คาร์เรนทัล จก. เสนอราคาที่ (บาท) 1,352,350.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • หจก.ทองไทย เทรด แอนด์ เซอร์วิส
  เหตุผล : เป็นผู้ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • หจก.ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,315,800.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด