เรื่อง : จ้างบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
18 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,174,640.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้อง
 • 2. บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,400,000.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้อง
 • 3. บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,608,512.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้อง
 • 4. บริษัท คลีนเวฟ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,622,418.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้อง
 • 5. บริษัท เอลาฬุก เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,652,000.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้อง
 • 6. บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,724,000.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้อง
 • 7. บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,778,000.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้อง
 • 8. บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,778,000.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้อง
 • 9. บริษัท 109 คอนเซ๊าท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,800,000.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,174,640.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด