เรื่อง : จัดหาอุปกรณ์ RF Test Cable Assembly P/N : ST-18NMNM36 จำนวน 2 ชิ้นและ Termination (Dummy Load) P/N: TN020F-300W จำนวน 2 ตัว
วันที่ประกาศผล
16 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 157,718.00
    เหตุผล : อุปกรณ์ใช้งานเฉพาะ มีตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 157,718.00
    เหตุผล : อุปกรณ์ใช้งานเฉพาะ มีตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว