เรื่อง : จ้างผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางดูงานต่างประเทศ
วันที่ประกาศผล
28 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท บีริทซ์ ทราเวล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 385,200.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด