เรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
15 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธารทอง เสนอราคาที่ (บาท) 272,850.00
  เหตุผล :
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธารทอง เสนอราคาที่ (บาท) 280,000.00
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธารทอง
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธารทอง เสนอราคาที่ (บาท) 272,850.00
  เหตุผล : เป็นผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด