เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน ๒ ระบบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน
วันที่ประกาศผล
31 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณรายละเอียดและคุณสมบัติถูกต้อง ราคาตำ่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,790,000.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดและคุณสมบัติถูกต้อง
 • บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,268,600.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดและคุณสมบัติถูกต้อง
 • บริษัท โฮมอินโฟ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,300,000.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดและคุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท อลาร์ม ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดและคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
 • บริษัท ที.เอ อิเลกทริก (2013) จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดและคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
 • บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดและคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,268,600.00
  เหตุผล : เสนอคุณรายละเอียดและคุณสมบัติถูกต้อง ราคาตำ่สุด