เรื่อง : ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน บค.ทบ. ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
01 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก.เพียงพอ พร็อพเพอร์ตี้ เสนอราคาที่ (บาท) 323,000.00
  เหตุผล : .
 • บจก.เมฆาบิลดิ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 501,608.07
  เหตุผล : .
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก.เมฆาบิลดิ้ง
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก.เพียงพอ พร็อพเพอร์ตี้ เสนอราคาที่ (บาท) 323,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด