เรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารที่หอบังคับการบินอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ประกาศผล
16 กันยายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณมสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เดล เอลิเวเตอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 823,900.00
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ไอบีซี เทคนิคอล ลิฟท์ จำกัด
  เหตุผล : ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์เท้น เอลิเวเตอร์ เซอร์วิส
  เหตุผล : ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน
 • บริษัท เอ็น อี เอส นัมเบอร์วัน เอลิเวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส
  เหตุผล : ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เดล เอลิเวเตอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 823,900.00
  เหตุผล :