เรื่อง : อุปกรณ์สื่อสาร SDH Multiplexer จำนวน 5 ระบบ
วันที่ประกาศผล
06 สิงหาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 48,499,890.00
    เหตุผล : ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 48,000,000.00
    เหตุผล : ผู้เสนอราคารายเดียว
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง