เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ยี่ห้อ SIEMENS
วันที่ประกาศผล
24 กรกฎาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคาตำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 24,700,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 25,190,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท แกรนดิโอส เอ็นจิเนียริง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 25,359,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 24,700,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคาตำสุด