เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์