เรื่อง : จัดซื้อเครื่องมือวัด True RMS 50000
วันที่ประกาศผล
03 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 112,350.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 112,350.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง