เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic สำหรับรองรับการใช้งานระบบอุปกรณ์ติดตาม อากาศยานภาคพื้น MLAT (MULTILATERATION) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
15 กันยายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท แสงเพชรอิเลคทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 10,800,000.00
  เหตุผล :
 • บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 11,898,000.00
  เหตุผล :
 • บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสตรี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 12,305,000.00
  เหตุผล :
 • บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 14,328,900.00
  เหตุผล :
 • บริษัท โฮป เทค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 15,342,377.00
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท แสงเพชรอิเลคทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 10,800,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด