เรื่อง : จัดซื้อที่นอนขนาด กว้าง ๓.๕ ฟุต ยาว ๖.๕ ฟุต ด้านบนเป็นยางพาราแท้ ๑๐๐% แบบมีรูพรุนหนา ๑ นิ้ว ด้านล่างเป็นยางพาราฟองอัดหนา ๑ นิ้ว หุ้มหนัง PVC มีซิปถอดได้ จำนวน ๓๖ ชุด ณ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฯสำรองฉุกเฉิน
วันที่ประกาศผล
19 มกราคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • หจก.สรรพกิจ คอนสรัคท์ เสนอราคาที่ (บาท) 169,488.00
  เหตุผล : ราคาต่ำสุด คุณสมบัติถูกต้อง
 • ร้านที่นอนอุ่นใจ เสนอราคาที่ (บาท) 169,488.00
  เหตุผล : ราคาต่ำสุด คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ร้านที่นอนอุ่นใจ
  เหตุผล : ไม่ได้ลงทะเบียนใน EGP
 • หจก.ตรีวัฒน์ กรุ๊ป (สาขา ๐๐๐๑)
  เหตุผล : เสนอราคาสูงกว่า
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • หจก.สรรพกิจ คอนสรัคท์ เสนอราคาที่ (บาท) 169,488.00
  เหตุผล : ราคาต่ำสุด คุณสมบัติถูกต้อง