เรื่อง : เช่าข่าย สื่อสารหลัก (Primary) IP Network (Layer2) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลาเช่า ๓ ปี
วันที่ประกาศผล
14 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 6,834,132.80
    เหตุผล : เป็นผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล : ไม่มี
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 6,834,132.80
    เหตุผล : รายเดียว