เรื่อง : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
วันที่ประกาศผล
02 พฤศจิกายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก.ไอเทคซิสเต็มโฟร์ เสนอราคาที่ (บาท) 520,009.30
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
  • บจก. ทัยนี เทค เสนอราคาที่ (บาท) 474,224.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บจก. ทัยนี เทค เสนอราคาที่ (บาท) 474,224.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด