เรื่อง : จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุดและเครื่องพิมพ์จำนวน 4 เครื่อง ที่หอบังคับการบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
22 มิถุนายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.ไทย ดิจิตอล เมคเคอร์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 139,014.40
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.ไทย ดิจิตอล เมคเคอร์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 139,014.40
    เหตุผล :